Giải câu hỏi khởi động trang 50 GDCD 6 Kết nối tri thức


Đề bài

Đề bài: Cùng nghe bài hát Quyền trẻ em (sáng tác: Trịnh Vĩnh Thành)

Em hãy ghi lại tên các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát: quyền được chăm lo, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền vui chơi giải trí, quyền được đến trường học,… 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu