Giải câu hỏi Luyện tập 1 trang 12 GDCD 6 Kết nối tri thức


Đề bài: Tìm các câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó.

Đề bài

Đề bài: Tìm các câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người:

  1. Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  • Câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa 

  1. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 

  • Đoàn kết, yêu thương nhau

  1. Lá lành đùm lá rách. 

  • Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau

  1. Thương người như thể thương thân.

  •  Yêu thương người khác


Bình chọn:
4.8 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí