Giải câu hỏi Vận dụng trang 58 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy tìm hiểu và trang bị cho bản thân các kiến thức và kĩ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Ghi lại những việc trẻ em nên làm và không nên làm để phòng, chống nguy cơ xâm hại trẻ em theo bảng mẫu sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Em hãy tìm hiểu và trang bị cho bản thân các kiến thức và kĩ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Ghi lại những việc trẻ em nên làm và không nên làm để phòng, chống nguy cơ xâm hại trẻ em theo bảng mẫu sau:

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Các kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em: 

Câu 2

2. Em hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận của mình đối với gia đình và thầy cô giáo. Điều gì em đã thực hiện tốt và điều gì thực hiện chưa tốt? Hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện để khắc phục những điều chưa tốt theo bảng mẫu sau: 

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

2. Những điều em đã thực hiện bổn phận của mình đối với gia đình và thầy cô giáo: (HS tự liên hệ bản thân)


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí