Giải câu hỏi khởi động trang 45 GDCD 6 Kết nối tri thức


Đề bài

Đề bài: Lớp 6A có một số bạn nhà xa trường nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn không đội mũ bảo hiểm.

Theo em, học sinh lớp 6 có được sử dụng xe đạp điện không?

Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia giao thông có bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xử lý tình huống

Lời giải chi tiết

- Theo em, học sinh lớp 6 không được sử dụng xe đạp điện.

- Theo quy định của pháp luật thì người điều khiển xe đạp điện khi tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Vì đội mũ bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu