Giải câu hỏi Vận dụng trang 40 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy cùng các bạn trong lớp xây dựng và thực hiện dự án thực hành tiết kiệm “làm kế hoạch nhỏ” (Ví dụ: thu gom sách, báo, truyện cũ,...)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Em hãy cùng các bạn trong lớp xây dựng và thực hiện dự án thực hành tiết kiệm “làm kế hoạch nhỏ” (Ví dụ: thu gom sách, báo, truyện cũ,...)

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tiễn

Lời giải chi tiết:

1. Dự án thực hành tiết kiệm “làm kế hoạch nhỏ” (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

2. Em hãy cùng các bạn thiết kế một số sản phẩm tuyên truyền về tiết kiệm điện, nước.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tiễn

Lời giải chi tiết:

2. Sản phẩm poster về tiết kiệm điện, nước. (HS tự liên hệ bản thân)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - BÀI 8: TIẾT KIỆM