Giải câu hỏi khởi động trang 35 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài hát Đội em làm kế hoạch nhỏ (sáng tác Phong Nhã) Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của hoạt động “làm kế hoạch nhỏ” của các bạn thiếu niên trong bài hát?

Đề bài

Đề bài: Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài hát Đội em làm kế hoạch nhỏ (sáng tác Phong Nhã)

Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của hoạt động “làm kế hoạch nhỏ” của các bạn thiếu niên trong bài hát?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lắng nghe 

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

- Suy nghĩ của em về ý nghĩa của hoạt động “làm kế hoạch nhỏ” của các bạn thiếu niên trong bài hát: Các bạn nhỏ vui tung tăng hớn hở, tích cực, hăng say làm kế hoạch nhỏ, những công việc ý nghĩa như: thu lượm giấy vụn, biết sử dụng tiết kiệm giấy, ước mơ xây dựng một xã hội tươi đẹp, Việt Nam ngày càng phát triển


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí