Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 55, 56 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi

Đề bài

Đề bài: Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:

Hình ảnh: (Trang 55)

Description: A picture containing text

Description automatically generated

Hình ảnh: (Trang 56)

Description: Text

Description automatically generated

a. Em hãy cho biết, trong các tình huống trên, bạn nào đã thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa đúng quyền và bổn phận của trẻ em. Vì sao?

b. Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trực quan

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

a. Trong các tình huống trên, những bạn thực hiện đúng và những bạn thực hiện chưa đúng về quyền và bổn phận của trẻ em:

- Những bạn đã thực hiện đúng: 

+ Long thực hiện đúng vì khi nhìn thấy chú Hưng hàng xóm đánh đập con trai, Long đã nhờ bố tìm cách giúp đỡ, thể hiện giá trị yêu thương và đã tố giác hành vi bạo lực của chú Hưng.

+ Các bạn nhỏ trong tình huống 3 đã thực hiện đúng vì các bạn đã khuyến khích, động viên Hoàng thể hiện bản thân mình tham gia vào cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Những bạn thực hiện chưa đúng: 

+ Bạn nhỏ trong tình huống 2 thực hiện chưa đúng vì Lan đòi bố mua xe đạp điện cho dù mới học lớp 6 chưa đủ tuổi sử dụng, Lan còn giận dỗi, nhịn ăn để đòi bố mua xe. Lan đang thực hiện chưa đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của trẻ em.

b. Theo em, trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em là: tích cực chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân, đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí