Giải câu hỏi Vận dụng trang 25 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân theo gợi ý sau: các lĩnh vực rèn luyện (học tập, sinh hoạt hằng ngày), công việc thực hiện, biện pháp thực hiện, kết quả rèn luyện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Em hãy lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân theo gợi ý sau: các lĩnh vực rèn luyện (học tập, sinh hoạt hằng ngày), công việc thực hiện, biện pháp thực hiện, kết quả rèn luyện.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Em hãy lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân, theo gợi ý sau; các lĩnh vực rèn luyện (học tập, sinh hoạt hằng ngày); công việc thực hiện; biện pháp thực hiện; kết quả rèn luyện. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

2. Sắp tới kì nghỉ hè, bố mẹ dự định cho em về quê ngoại một tháng sống cùng với ông bà. Em hãy thiết kế một cuốn sổ tay để nhắc nhở bản thân trong sinh hoạt và học tập. (Nội dung chính của sổ tay: thời gian, nội dung nhắc nhở, cách thức thực hiện, tự đánh giá).

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

2. Sắp tới kì nghỉ hè, bố mẹ dự định cho em về quê ngoại một tháng sống cùng ông bà. Em hãy thiết kế một cuốn sổ tay; thời gian nội dung nhắc nhở; cách thức thực hiện; tự đánh giá. (HS tự liên hệ bản thân)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - BÀI 5: TỰ LẬP