Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 13 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đề bài: Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi là một vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Vốn lanh lợi, thông minh, ham học nhưng vì nhà nghèo không được đi học, Mạc Đĩnh Chi thường phải tranh thủ ghé qua lớp học ở gần nhà, đứng ngoài cửa nghe thầy giảng. Ban ngày đi nhặt củi kiếm sống, tối về cậu lại lo ôn luyện, học bài. Nhà nghèo không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng để học. Không có giấy, cậu dùng lá để tập viết. Nhờ siêng năng, kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập, Mạc Đĩnh Chi đã thi đỗ Trạng nguyên – học vị Tiến sĩ cao nhất.

  1. Mạc Đĩnh Chi đã nỗ lực như thế nào để thi đỗ Trạng nguyên?

  2. Em hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì?

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

a) Mạc Đĩnh Chi đã nỗ lực để thi đỗ Trạng nguyên: tranh thủ ghé qua lớp học ở gần nhà, đứng ngoài cửa nghe thầy giảng, ngày nhặt củi, tối về cậu lại lo ôn luyện, học bài, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng để học, dùng lá để tập viết.

b) Em hiểu siêng năng, kiên trì là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.

Câu 2

Đề bài: Em hãy quan sát tranh để trả lời câu hỏi:

Hình ảnh: (trang 14)

Description: Calendar

Description automatically generated


  1. Xác định các hành vi, việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì và chưa thể hiện sự siêng năng, kiên trì trong mỗi bức tranh.

  2. Kể thêm các biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và trong cuộc sống mà em biết.

Phương pháp giải:

Trực quan

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

a) Việc làm thể hiện sự siêng năng, kiên trì: 1, 2, 3

Chưa thể hiện siêng năng, kiên trì: 4
b) Biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và trong cuộc sống mà em biết: đi học, đi làm đúng giờ, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, không nản lòng khi gặp bài toán khó...


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí