Giải câu hỏi Vận dụng trang 54 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy sưu tầm hoặc vẽ tranh về quyền trẻ em và chia sẻ ý nghĩa của bức tranh đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Em hãy sưu tầm hoặc vẽ tranh về quyền trẻ em và chia sẻ ý nghĩa của bức tranh đó.

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

1. Tranh về quyền trẻ em và chia sẻ của bức tranh đó với bạn bè. (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

2. Em hãy viết thư tư vấn cho một bạn hay bị bố đánh và dọa cho nghỉ học để giúp bạn được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em.

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

2. Bức thư gửi bạn bị bố đánh và dọa cho nghỉ học: 

........, ngày .... tháng ..... năm 2020

Gửi bạn An yêu quý!

Vừa qua, mình có nghe qua hoàn cảnh của bạn bị bố đánh và đe dọa nghỉ học, mình vô cùng đồng cảm với bạn và hôm nay mình viết lá thư này gửi bạn như một lời động viên bạn trong thời gian này.

Bên cạnh đó mình muốn khuyên bạn nên mạnh mẽ đứng lên và tố cáo những hành vi mà bạn đã bị ngược đãi. Bởi chúng ta đang sống ở một đất nước luôn bảo vệ quyền lợi trẻ em. Chúng ta có quyền được chăm sóc, được nuôi dưỡng, học tập và vui chơi…

Chính vì vậy bạn hãy nhờ sự can thiệp của pháp luật về những khó khăn bạn đã chịu trong suốt thời gian dài vừa qua để pháp luật Việt Nam có thể bảo vệ được cho bạn.

Cuối thư, mong bạn khỏe mạnh và dám đứng lên để lấy lại quyền lợi của mình.

 

                                                                                                                                   Ký tên

                                                                                                                               Nguyễn Văn A


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí