Giải câu hỏi Vận dụng trang 34 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyên truyền kỹ năng ứng phó với một tình huống nguy hiểm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyên truyền kỹ năng ứng phó với một tình huống nguy hiểm.


Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

1. Sản phẩm tuyên truyền kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm (HS tự liên hệ bản thân)

Câu 2

2. Em hãy tìm hiểu về những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em và nêu cách ứng phó với tình huống đó theo bảng mẫu sau:

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

2. Những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em và nêu cách ứng phó với tình huống: (HS tự liên hệ bản thân)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu