Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 41 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy quan sát các cuốn hộ chiếu dưới đây và cho biết đó là hộ chiếu của quốc gia nào. Ý nghĩa của những cuốn hộ chiếu đó?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đề bài: Em hãy quan sát các cuốn hộ chiếu dưới đây và cho biết đó là hộ chiếu của quốc gia nào. Ý nghĩa của những cuốn hộ chiếu đó?

Hình ảnh: (trang 41)

Phương pháp giải:

Trực quan

Lời giải chi tiết:

- Hộ chiếu quốc gia lần lượt là: Việt Nam, Nga, Nhật Bản. 

- Ý nghĩa của cuốn hộ chiếu đó để nhận diện quốc tịch của một ai đó, nhìn vào hộ chiếu chúng ta biết được họ đến từ đâu.

Câu 2

Đề bài: Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Nhóm của Toàn đang thảo luận về khái niệm công dân, một số ý kiến được nêu ra:

- Minh: Công dân là những người dân sống trong cùng một nước.

- Thắng: Công dân là những người dân sống trong một nước, có cùng màu da, cùng tiếng nói.

- Toàn: Công dân là người mang quốc tịch của quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quốc gia đó quy định.

Theo em, ý kiến của bạn nào thể hiện đầy đủ khái niệm công dân? Giải thích vì sao?

Phương pháp giải:

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết:

- Theo em, ý kiến của bạn Toàn thể hiện đầy đủ khái niệm công dân nhất.

- Giải thích: Vì theo quy định của Hiến pháp nước Việt Nam thì công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu