Lesson Three: Sounds and letters – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Three: Sounds and letters – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.)


Lời giải chi tiết:

- apple: quả táo

- bat: gậy bóng chày

- tub: bồn tắm

- cat: con mèo

- dog: con chó

- bird: con chim

- egg: quả trứng

- fig: quả sung

- leaf: lá cây

Bài 2

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen to the sounds. Connect the letters.

(Nghe các âm. Nối các chữ cái.) 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Look and point to the sounds b, d and f.

(Nhìn và chỉ vào các âm b,d and f.)

Lời giải chi tiết:

The bird is in the tub.

(Con chim đang ở trong bồn tắm.)

The bird is on the leaf.

(Con chim đang ngồi trên chiếc lá.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm