Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2 Unit 3: Are those his pants?

Lesson Four: Numbers – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Four: Numbers – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

Lời giải chi tiết:

- fifteen: số 15

- sixteen: số 16

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Lời giải chi tiết:

- fifteen/ 15 T-shirts (mười lăm cái áo phông)

- sixteen/ 16 shorts (mười sáu cái quần đùi)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài