Lesson 4 - Unit 5 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- nineteen: số 19

- twenty: số 20

Bài 2

Task 2. Point and sing (Chỉ và hát)

 

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

Task 3. Count and add. Write. (Chỉ và thêm. Viết)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài