Lesson Four: Numbers - Unit 5. Where's the ball? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- nineteen: số 19

- twenty: số 20

Bài 2

2. Point and sing

(Chỉ và hát)


 

Bài 3

3. Count and add. Write.

(Chỉ và thêm. Viết)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm