Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2 Unit 1: Is this your mom?

Lesson One: Words – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson One: Words – Unit 1: Is this your mom? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

- mom: mẹ, má

- dad: bố, ba

- brother: anh trai, em trai

- sister: chị gái, em gái

- grandpa: ông

- grandma: bà

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

- mom: mẹ, má

- dad: bố, ba

- brother: anh trai, em trai

- sister: chị gái, em gái

- grandpa: ông

- grandma: bà

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ and nói. Dán.)

Lời giải chi tiết:

- mom: má, mẹ

- dad: bố, ba cha

- brother: anh trai, em trai

- sister: chị gái, em gái

- grandpa: ông

- grandma: bà

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài