Lesson Five: Sounds and letters - Unit 6. Where Grandma? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Lesson 5 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- nurse: y tá

- lion: sư tử

- pen: bút mực

- lollipop: kẹo mút

- rabbit: con thỏ

- car: ô tô

- sofa: ghế sô pha

- octopus: con mực

- tiger: con hổ

- hat:

- van: xe thùng

- box: cái hộp

- zebra: con ngựa vằn

- buzz: tiếng vo ve

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Listen to the sounds. Connect the letters.

(Nghe các âm thanh. Nối vào các thông tin)


Bài 4

4. Look and point to the sounds n and p.

(Nhìn và chỉ vào các âm n và p)

Lời giải chi tiết:

Nữ hoàng có một ô cửa sổ. Cô ấy nhìn một con sư tử.

Con sư tử có một cái ô và một cây kẹo mút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm