Lesson 5 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Lesson 5 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ, và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- nurse: y tá

- lion: sư tử

- pen: bút mực

- lollipop: kẹo mút

- rabbit: con thỏ

- car: ô tô

- sofa: ghế sô pha

- octopus: con mực

- tiger: con hổ

- hat: mũ

- van: xe thùng

- box: cái hộp

- zebra: con ngựa vằn

- buzz: tiếng vo ve

Bài 2

Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

Task 3. Listen to the sounds. Connect the letters.

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 4

Task 4. Look and point to the sounds n and p. (Nhìn và chỉ vào các âm n và p)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Nữ hoàng có một ô cửa sổ. Cô ấy nhìn một con sư tử.

Con sư tử có một cái ô và một cây kẹo mút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài