Lesson 3 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- van: xe thùng

- window: cửa sổ

- box: hộp

- yo-yo: con quay yo – yo

- zebra: ngựa vằn

- buzz: tiếng vo ve

Bài 2

Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

Task 3. Point and say. (Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

1.  window: cửa sổ

2.  buzz: tiếng vo ve

3.  zebra: ngựa vằn

4. van: xe thùng

5.  yo-yo: con quay yo – yo

6.  box: hộp

Bài 4

Task 4. Look and point to the sounds x and z. (Nhìn và chỉ vào các âm x và z)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve.

Đó là con cáo phải không?

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài