Lesson Three: Sounds and letters - Unit 6. Where Grandma? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- van: xe thùng

- window: cửa sổ

- box: hộp

- yo-yo: con quay yo – yo

- zebra: ngựa vằn

- buzz: tiếng vo ve

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

1.  window: cửa sổ

2.  buzz: tiếng vo ve

3.  zebra: ngựa vằn

4. van: xe thùng

5.  yo-yo: con quay yo – yo

6.  box: hộp

Bài 4

4. Look and point to the sounds x and z.

(Nhìn và chỉ vào các âm x và z)

Lời giải chi tiết:

Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve.

Đó là con cáo phải không?

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm