Lesson Two: Grammar and song – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Two: Grammar and song – Unit 3: Are those his pants? - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 


1. Are these her socks? - Yes, they are.

(Đây có phải là đôi tất của cô ấy không? - Vâng, đúng vậy.)

2. Are these his pants? - No, they aren’t.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? - Không, không phải.)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Are these his pants? - No, they aren’t.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? - Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. Are these his pants? - Yes, they are.

(Đây có phải là quần của anh ấy không? - Đúng rồi.)

 

2. Are these her shoes? - No, they aren’t.

(Đây có phải là giày của cô ấy không? - Không phải.) 

 

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm