Lesson 1 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Lesson 1 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- kitchen: phòng bếp

- living room: phòng khách

- dining room: phòng ăn

- bedroom: phòng ngủ

- bathroom: phòng tắm

Bài 2

Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

Task 3. Point and say. Stick. (Chỉ và nói. Dán hình)

Lời giải chi tiết:

- kitchen: phòng bếp

- living room: phòng khách

- dining room: phòng ăn

- bedroom: phòng ngủ

- bathroom: phòng tắm

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài