Lesson One: Words - Unit 6. Where Grandma? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Lesson 1 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- kitchen: phòng bếp

- living room: phòng khách

- dining room: phòng ăn

- bedroom: phòng ngủ

- bathroom: phòng tắm

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình)

Lời giải chi tiết:

- kitchen: phòng bếp

- living room: phòng khách

- dining room: phòng ăn

- bedroom: phòng ngủ

- bathroom: phòng tắm

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

>> Xem thêm