Lesson 2 - Unit 5 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Where’s the ball?

B: It’s in the goal.

Tạm dịch:

A: Quả bóng đang ở đâu?

B: Nó ở trong khung thành.

2.

A: Where’s the ball?

B: It’s on the slide.

Tạm dịch:

A: Quả bóng nằm ở đâu?

B: Nó ở trên cầu trượt.

3.

A: Where’s the ball?

B: It’s under the seesaw.

Tạm dịch:

A: Quả bóng đang ở đâu vậy?

B: Nó nằm ở dưới bập bênh.

Bài 2

Task 2. Listen and sing. (Nghe và hát)

Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

Task 3. Look and write. Ask and answer. (Nhìn và viết. Hỏi và trả lời)

Lời giải chi tiết:

1. under

2. in

 1. Where’s the Frisbee? – It’s under the tree.

Tạm dịch: Đĩa bay nhựa ở đâu? - Nó ở dưới gốc cây.

2. Where’s the ball? – It’s in the goal.

Tạm dịch: Quả bóng thì ở đâu? - Nó nằm trong khung thành.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài