Lesson 2 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen and repeat

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

1. I go to school by motorbike.

Tạm dịch: Tôi đi học bằng xe máy

2. I walks to school.

Tạm dịch: Tôi đi bộ tới trường.

Bài 2

Task 2. Listen and sing. (Nghe và hát)

Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

Task 3. Write. Point and say. (Viết. Chỉ và nói)

Ví dụ:

0. I go by motorbike.

Tạm dịch: Tôi đi bằng xe máy.

Lời giải chi tiết:

1.  I go by bus.

Tạm dịch: Tôi đi lại bằng xe bus.

2. I go by boat.

Tạm dịch: Tớ di chuyển bằng thuyền.

3. I go by car.

Tạm dịch: Mình đi bằng xe ô tô.

4. I walk.

Tạm dịch: Tôi đi bộ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài