Lesson 5 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Lesson 5 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết)

Lời giải chi tiết:

- yogurt: sữa chua

- yo-yo: con quay yoyo

- zebra: ngựa vằn

- zoo: sở thú

Bài 2

 Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

Task 3. Stick and say. (Dán hình và nói) 

Lời giải chi tiết:

-zebra: con ngựa vằn

- yo-yo: con quay yoyo

- yogurt: sữa chua

- zoo: sở thú

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài