Culture 2: Tet holiday in Viet Nam - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Culture 2 Tet holiday in Viet Nam SGK Tiếng Anh 2 - Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- card: thiệp mừng

- banh chung: Bánh Chưng

- lucky money: tiền mừng tuổi (lì xì)

- flowers: hoa

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc)


Lời giải chi tiết:

Tet Party!

When: Saturday, six in the evening

Where: Hoa’s house

From: Hoa

Come to our party! It’s Tet, the New Year in Viet Nam. We eat banh chung and fruit.

We get cards, flowers and lucky money!

Be there!

Tạm dịch:

Tiệc Tết!

Thời gian: Thứ bảy, sáu giờ tối

Địa điểm: Hoa’s house

Từ: Hoa

 Hãy đến với bữa tiệc của chúng tôi! Đó là Tết, Năm mới ở Việt Nam. Chúng tôi ăn bánh chưng và trái cây.

Chúng tôi nhận được thiệp, hoa và tiền lì xì!

Hãy đến đây!

Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

1. It’s lucky money.

2. They’re flowers.

3. It’s a banh chung.

4. It’s a card.

Tạm dịch:

1. Đó là tiền lì xì.

2. Chúng là những bông hoa.

3. Đó là một cái bánh chưng.

4. Đó là một tấm thẻ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.