Lesson 4 - Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 4- Unit 6 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 2

Task 2. Point and sing. (Chỉ và hát)

Lời giải chi tiết:

(Chưa có lời giải)

Bài 3

Task 3. Count. Listen, find, and point.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Task 4. Count and say. (Đếm và nói)

Lời giải chi tiết:

- 19 bananas (19 quả chuối)

- 13 pears (13 quả lê)

- 17 apples (17 quả táo)

- 15 figs (15 quả sung)

- 14 mangoes (14 quả xoài)

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài