Lesson 4 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)

Lời giải chi tiết:

- seventeen: số 17

- eighteen: số 18

Bài 2

Task 2. Point and sing. (Chỉ và hát)

Lời giải chi tiết:

(chưa audio)

Bài 3

Task 3. Count and say. (Đếm và nói)

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài