Lesson Five: Sounds and letters - Unit 5. Where's the ball? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)Lời giải chi tiết:

- rabbit: con thỏ

- sofa: ghế sô –pha

- tiger: con hổ

- umbrella: cái ô

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Bài 3

3. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- car: ô tô

- octopus: con mực

- hat: cái mũ

Bài 4

4. Look and point to the sounds r, s and t.

(Nhìn và chỉ vào các âm r,s và t)

Lời giải chi tiết:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm