Lesson 5 - Unit 5 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)


Lời giải chi tiết:

- rabbit: con thỏ

- sofa: ghế sô –pha

- tiger: con hổ

- umbrella: cái ô

Bài 2

Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Bài 3

Task 3. Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- car: ô tô

- octopus: con mực

- hat: cái mũ

Bài 4

Task 4. Look and point to the sounds r, s and t. (Nhìn và chỉ vào các âm r,s và t)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài