Lesson 3 - Unit 5 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)


Listen, point, and repeat. Write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)

Lời giải chi tiết:

- nurse: y tá

- orange: quả cam

- pen: cái bút

-queen: nữ hoàng

Bài 2

Task 2. Listen and chant. (Nghe và nói)

(chưa có audio)

Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

Task 3. Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

- lion: con sư tử

- lollipop: kẹo mút

Bài 4

Task 4. Look and point to the sounds n and p (Nhìn và chỉ vào các âm n và p)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: Con sư tử có một cây kẹo mút.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài