Culture 1: Pets in Thailand - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2


Culture 1 - Pets in Thailand SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- dog: con chó

- cat: con mèo

- hamster: con chuột

- fish: con cá

Bài 2

2. Read, look, and say.

(Đọc, nhìn và nói)

 Ví dụ:

1. My pet is brown and has two black eyes. What a good hamster!

Con vật cưng của tôi có màu nâu và có hai mắt đen. Đúng là một chuột dễ thương!

Lời giải chi tiết:

2. My pet is blue. What a good fish!

3. My pet has a black nose and brown ears. What a good dog!

4. My pet is orange, and has green eyes. What a good cat!

Tạm dịch:

2. Thú cưng của tôi có màu xanh lam. Thật là một con cá ngoan!

3. Thú cưng của tôi có mũi đen và tai nâu. Đúng là một con chó ngoan!

4. Thú cưng của tôi có màu cam, và có đôi mắt màu xanh lá cây. Thật là một con mèo ngoan!

Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói)

Ví dụ:

0. It’s a cat. (Đây là con mèo)

Lời giải chi tiết:

1. It’s a hamster.

2. It’s a fish.

3. It’s a dog.

Tạm dịch:

1. Đây là con chuột.

2. Đây là con cá.

3. Đây là con chó.

Từ vựng

1.

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm