Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 42, 43 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Điều kiện lịch sử ra đời học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học: 

- Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

- Sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

- Giai cấp vô sản, phong trào công nhân phát triển.

*Vai trò của học thuyết chủ nghia xã hội khoa học đối với sự phát triển của xã hội: 

- Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

- Mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay