Hãy phân tích các hình thức tín dụng cơ bản trong chủ nghĩa tư bản?


Trong chủ nghĩa tư bản có hai hình thức tín dụng cơ bản là tín dụng thương nghiệp và tín dụng ngân hàng. - Tín dụng thương nghiệp + Tín dụng thương nghiệp là hình thức tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau.

Trong chủ nghĩa tư bản có hai hình thức tín dụng cơ bản là tín dụng thương nghiệp và tín dụng ngân hàng.

-     Tín dụng thương nghiệp

+ Tín dụng thương nghiệp là hình thức tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau.

+ Việc mua bán chịu hàng hóa giữa các nhà tư bản có nghĩa là nhà tư bản này dã cho nhà tư bản kia vay một giá trị tư bản tương ứng với giá trị chứa dựng trong hàng hóa đó. Bởi vậy, người cho vay đòi hỏi phải được trả lợi tức. Giá hàng hóa bán chịu bao giờ cũng cao hơn giá hàng hóa trả tiền ngay bởi vì còn bao gồm cả phần lợi tức trong đó.

+ Mục đích chủ yếu của tín dụng thương nghiệp là để thực hiện giá trị hàng hóa và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

+ Đối tượng của tín dụng thương nghiệp là hàng hóa.

-    Tín dụng ngân hàng

+ Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn thông qua ngân hàng làm môi giới.

+ Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa ngân hàng với các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh và các tầng lớp dân cư khác trong xã hội. Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa những người cho vay và những người đi vay.

+ Tín dụng ngân hàng ra đời và phát triển dựa trên sự phát triển của tín dụng thương nghiệp. Đồng thời, tín dụng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng thương nghiệp phát triển lên đỉnh cao hơn. Nhờ có tín dụng ngân hàng, các kỳ phiếu được chiết khấu dễ dàng, được chuyển thành tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho việc dùng kỳ phiếu làm phương tiện lưu thông và thanh toán.

+ Sự vận động của tín dụng ngân hàng gắn liền với sự vận động của tư bản tiền tệ, vì đối tượng của tín dụng ngân hàng là tiền tệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm