Hai hình thức cơ bản của tiền công?


Có hai hình thức tiền công cơ bản: tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm. - Tiền công tính theo thời gian + Khái niệm: Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều tuỳ theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn.

Có hai hình thức tiền công cơ bản: tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm.

-     Tiền công tính theo thời gian

+ Khái niệm: Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều tuỳ theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn.

+ Cần phân biệt tiền công giờ, tiền công ngày, tiền công tuần, tiền công tháng. Tiền công ngày và tiền công tuần chưa nói rõ được mức tiền công đó cao hay là thấp, nó còn tuỳ theo ngày lao động dài hay ngắn. Do đó, muốn đánh giá chính xác mức tiền công không chỉ căn cứ vào tiền công ngày, mà phải căn cứ vào độ dài của ngày lao động và cường độ lao động. Giá cả của một giờ lao động là thước đo chính xác mức tiền công tính theo thời gian.

Ví dụ: một công nhân một ngày làm việc 8 giờ, lĩnh 40 xu, như vậy mỗi giờ được trả 5 xu. Nhưng nếu nhà tư bản bắt công nhân làm 10 giờ và trả 45 xu, thì như vậy giá cả một giờ lao động đã giảm từ 5 xu xuống còn 4,5 xu.

-     Tiền công tính theo sản phẩm

+ Khái niệm: Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản phẩm mà công nhân đã sản xuất ra hoặc là số lượng công việc đã hoàn thành.

+ Tiền công tính theo thời gian là cơ sở để định tiền công tính theo sản phẩm. Mỗi sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định. Đơn giá tiền công được xác định bằng thương số giữa tiền công trung bình của công nhân trong một ngày với số lượng sản phẩm trung bình mà một công nhân sản xuất ra trong một ngày. Do đó về thực chất, đơn giá tiền công là tiền công trả cho thời gian cần thiết sản xuất ra một sản phẩm.

+ Tiền công tính theo sản phẩm đã làm cho quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa càng bị che giấu, công nhân làm được nhiều sản phẩm thì càng được lĩnh nhiều tiền, tình hình đó khiến người ta lầm tưởng là lao động được trả công đầy đủ.

+ Thực hiện tiền công tính theo sản phẩm, một mặt, giúp cho nhà tư bản trong việc quản lý, giám sát quá trình lao động của công nhân dễ dàng hơn; mặt khác, kích thích công nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo ra nhiều sản phẩm để nhận được tiền công cao hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm