Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 8, 9 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Chính sách thống trị của Anh được biểu hiện trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội:

* Về kinh tế:

- Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, ra sức vơ vét tài sản của nhân dân.

- Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.

* Về chính trị - xã hội:

- Nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

- Thực dân Anh thực hiện chính sách “chia để trị”.

* Về giáo dục:

- Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan