Grammar: Phrasal verbs (cont) - Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới


Tổng hợp những cụm động từ tiếng Anh phổ biến - Unit 2 tiếng Anh 9 mới.

PHRASAL VERBS (cont) - CỤM ĐỘNG TỪ (tiếp theo)

Một số cụm động từ tiếng Anh phổ biến:

Phrasal verb

Meaning

Example

turn sth off/ turn off sth

tắt

 

You don't need the light on here. Turn it off please.

(Ở đây không cần mở đèn đâu. Tắt nó giúp mình nhé.)

go over

kiểm tra

Go over your work before you hand it in.

(Xem kỹ bài làm trước khi nộp nhé.)

turn down

 

từ chối

He has been turned down for ten jobs so far.

(Gần đây cô ấy đã bị từ chối 10 việc làm.)

go on

 

tiếp tục

 

We really can't go on living like this, we'll have to find a bigger house.

(Chúng ta thật sự không thể tiếp tục sống như thế này nữa, chúng ta sẽ phải tìm một ngôi nhà lớn hơn.)

put sth down

 

ghi chép

The meeting's on the 22nd. Put it down in your diary.

(Buổi họp sẽ diễn ra vào ngày 22. Hãy ghi chú lại vào nhật ký nhé.)

get on (well) with

 

thân thiết với

 

She's never really got on with her sister.

(Cô ấy chưa bao giờ thân thiết với chị gái mình.)

pull down

 

phá hủy

(tòa nhà)

 

The factory is due to be pulled down next year.

(Nhà máy này dự kiến sẽ được phá hủy vào năm tới.)

turn up (= arrive)

 

đến

 

We arranged to meet at 7.30, but she never turned up.

(Chúng tôi đã sắp xếp gặp nhau gặp nhau lúc 7:30, nhưng cô ấy chưa bao giờ đến.)

turn back

 

trở lại, quay lại

The weather became so bad that they had to turn back.

(Thời tiết quá xấu đến nỗi chúng tôi phải quay lại.)Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.