Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 9: English In The World - Tiếng Anh trên thế giới

Project Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 mới


Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh) 

Task 1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

Đáp án:

1. sweets: đồ ngọt  

2. soccer: bóng đá                

3. nappy: tã lót           

4. pavement: vỉa hè

5. highway: đường cao tốc       

6. underground: đường ngầm       

7. rubbish: rác          

8. flashlight: đèn pin

Bài 2

Task 2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng) 

British EnglishAmerican English
University College
Holiday Vacation
Postbox Mailbox
Biscuit Cookie
The cinema The movies
Crisps Chips
Jumper Sweater

 

Bài 3

Task 3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 26 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài