Projetc Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)

1 Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

Đáp án:

1. sweets          2. soccer                 3. nappy           4. pavement

5. highway       6. underground       7. rubbish          8. flashlight

Tạm dịch:

1. đồ ngọt

2. bóng đá

3. tã lót

4. vỉa hè

5. đường cao tốc

6. đường ngầm

7. rác

8. đèn pin

2  Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

3 Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 9. English in the world

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu