Grammar: Wh-word before to infinitive - Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới


Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp về từ để hỏi đứng trước "to V" - Unit 3 tiếng Anh 9 mới.

QUESTION WORD BEFORE TO - INFINITIVE (WH-WORD + TO V)

- Chúng ta có thể sử dụng những từ dùng để hỏi who, what, where, when, how trước to V để thể hiện một tình huống khó xử hoặc không chắc chắn.

Ví dụ: We don’t know who we shoud contact

=> We don’t know who to contact.

(Chúng tôi không biết liên hệ với ai cả.)

- Lưu ý:

+ Từ để hỏi why không được sử dụng trước to V.

+ Chúng ta thường sử dụng các động từ ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell trước từ để hỏi + to V.

Ví dụ: I have no idea where to get this information.

Những từ để hỏi trước to V có thể được sử dụng để tường thuật những câu hỏi về điều gì đó nên được làm.

Ví dụ: “What should I do?” she said.

=> She wondered what to do.

     (Cô ấy tự hỏi nên làm gì.)


Bình chọn:
4.4 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí