Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 9 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra 15p - Unit 6 - Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. Complete each of the following sentences using the correct form of a verb from the box.

see       eat       sing      forget               graduate

1. He ___________from high school when we met him.

2. She got up, ____________breakfast, and left.

3. It was a beautiful morning. The sun was shining, and the birds ____________.

4. I was sure I __________him somewhere before, but I couldn’t remember where.

5. Linda walked out of her flat. As she shut the door, she realized she ___________the key.

II. Fill in each blank with the correct preposition.

6. The young birds depend ______their parents for food several weeks.

7. This job is a lot of different _________what I’m used to.

8. Most students are interested _______sports.

9. The teacher divided the class __________five groups.

10. How long is she planning to stay ______you?

11. We haven’t seen Jane _____________a year.

12. _______Friday, Maryam wanted to visit the mosque ___________Hang Luoc Street.

Lời giải chi tiết

Question 1. graduated

Question 7. from

Question 2. ate

Question 8. in

Question 3. was singing

Question 9. into

Question 4. saw

Question 10. with

Question 5. forgot

Question 11. for

Question 6. on

Question 12. On, on

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.