Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 10: Space Travel - Du hành không gian

A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 SGK tiếng Anh 9 mới


Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Grammar (Ngữ pháp)

Past simple & past perfect: review 

( Ôn tập quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành)

Task 1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

(Nhìn vào dòng thời gian và đặt động từ trong ngoặc ở thì đúng) 

Hướng dẫn giải:

1. had been sent; made

Tạm dịch: Ruồi giấm đã được vào không gian trước khi chó Laika thực hiện chuyến đi vào không gian đầu tiên.

Giải thích: Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành: một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

2. became; had (already) been launched

Tạm dịch: Khi Laika trở thành chú chó du hành vũ trụ đầu tiên, ruồi giấm đã được đưa vào không gian.

Giải thích: Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect 

3. had flown; walked

Tạm dịch: Gagarin đã bay vào không gian 8 năm trước khi Armstrong đi bộ trên mặt trăng.

Giải thích: Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành: một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

4. put; had (already) sent

Tạm dịch: Khi Mỹ đưa con người đầu tiên lên mặt trăng,  Nga đã đưa con người đầu tiên vào vũ trụ.

Giải thích: Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành: một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

5. was established; had (already) travelled

Tạm dịch: Khi  Virgin Galactic được thành lập năm 2004, Dennis Tito đã đi vào không gian như một du khách. 

Giải thích: Dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành: một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

Bài 2

Task 2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth to the box, then choose an event from the timeline. Ask and answer questions about that event with a partner.

( Có phải những khoảnh khắc này đã xảy ra khi những người sau đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn trống vào khung, sau đó chọn một sự kiện từ dòng thời gian. Hỏi và trả lời những câu hỏi về sự kiện đó với bạn cùng học)

Mr Phuong, born in 1941 

Thu, born in 1997.

Your teacher, born in ______. 

You, born in ______.

Tạm dịch:

Gagarin đã vào không gian khi Thu được sinh ra phải không?

=> Đúng vậy

Chuyến đi đầu tiên Denneis Tito bay vào không gian khi giáo viên của chúng tôi được sinh ra phải không?

=> Không, không phải.

Bài 3

Task 3 Complete the following sentences with/without  a relative pronoun. 

( Hoàn thành những câu sau với một đại từ quan hệ / hoặc không có đại từ quan hệ)

Hướng dẫn giải:

1. who/that 

Tạm dịch: Đây là phi hành gia đã đến thăm trường tôi tuần trước.

2. where

Tạm dịch:  Đây là ngôi làng nơi mà Helen Sharman, nữ phi hành gia người Anh đầu tiên được sinh ra.

3. which/ that/ it

Tạm dịch: Bạn có thể nói nhiều hơn về chuyến bay mô phỏng cái mà bạn đã tham gia trong đợt huấn luyện?

4. which/that

Tạm dịch: Đây là viện bảo tàng nơi có bộ sưu tập đá đẹp nhất nước.

5. which/ that/ it

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ khám phá sâu bên trong Thụy Điển và tham quan ngôi nhà mùa hè cái mà Carin và Ola chính tay xây nên.

6. when

Tạm dịch: Đây là năm mà con người đầu tiên đi trên mặt trăng.

Bài 4

Task 4.  Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. 

( Kết hợp mỗi cặp câu thành một câu, sử dụng gợi ý đã cho)

Phương pháp giải:  

WHO: Who là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. 

WHOM: Whom là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. 

WHICH: Which là đại từ quan hệ chỉ vật, đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) cho động từ đứng sau nó.
Which làm tân ngữ có thể lược bỏ trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).

THAT: That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật. That có thể được dùng thay chowho, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause)

That luôn được dùng sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau các đại từ eveything, something, anything, all, little, much, more và sau dạng so sánh nhất (superlative)

WHOSE: Whose là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.

WHEN: When là đại từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ chỉ thời gian. When được dùng thay cho at/on/ in which, then.

WHERE: Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn. Where được dùng thay cho at/ in/ to which, there. 

WHY: Why là trạng từ quan hệ chỉ lý do, đứng sau the reason. Why được dùng thay cho for which.

Hướng dẫn giải:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

Tạm dịch: 

Lớp học đã xem một bộ phim ngày hôm qua. Bộ phim về sứ mệnh không gian Apollo 13.

=> Bộ phim cái mà lớp học đã xem ngày hôm qua là về sứ mệnh không gian Apollo 13.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961. 

Tạm dịch:

Chúng tôi đọc về một phi hành gia. Phi hành gia đã đi vào vũ trụ vào năm 1961.

=> Chúng ta đọc về một phi hành gia người đã đi vào vũ trụ vào năm 1961.

3. This is the man who works for NASA.

Tạm dịch:

Đây là một người đàn ông. Ông làm việc cho NASA.

=> Đây là người đàn ông người mà làm việc cho NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

Tạm dịch:

Đội chơi bên trái. Đội chưa bao giờ giành chức vô địch.

=> Đội bóng đội mà chơi bên trái không bao giờ giành chức vô địch.

5.  The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

Tạm dịch:

Bài báo này mô tả một sứ mệnh không gian đột phá để hạ cánh trên sao chổi. Nhiệm vụ này được gọi là Rosetta.

=> Sẽ mệnh không gian đột phá cái mà bài viết này mô tả được gọi là Rosetta.

6. The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable to a fly trying to land on a speeding bullet.

Tạm dịch:

Xứ mệnh của Rosetta có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tương đương với một con ruồi đang cố gắng hạ cánh .

=> Nhiệm vụ cái là sứ mệnh Rosetta có thể so sánh với một con ruồi đang cố gắng hạ cánh.

Bài 5

Task 5. In pairs, use the information from the timeline to talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name so that the other has to guess.

( Theo cặp, sử dụng thông tin từ dòng thời gian để nói về một người, một vật hay một khoảnh khắc nào đó trong lịch sử khám phá không gian. Không đề cập chính xác tên để bạn kia phải đoán)

Hướng dẫn:

A: It's the dog that was the first dog ever to fly into space.

B: That's Laika! 

A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

B: It’s fruit flies.

A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

B: He is Yuri Gagarin.

A: How long did the training take Dennis to become the first space tourist?

B: 900 hours of training.

Tạm dịch:

A: Nó là 1 con chó đầu tiên bay vào không gian.

B: Đó là Laika. 

A: Loại ruồi nào là loài động vật đầu tiên đặt chân lên vũ trụ trong một chiếc tên lửa của Mỹ?

B: Ruồi hoa quả

A: Tên của phi hành gia người Nga đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?

B:  Yuri Gagarin

A: Dennis mất bao lâu để huấn luyện xong trước khi trở thành du khách đầu tiên bay vào không gian?

B: 900 giờ huấn luyện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài