SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7. Television - Vô tuyến truyền hình

Writing - trang 8 Unit 7 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Task 1 Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.

[ Sử dụng các từ nối ở cuối mỗi nhóm để kết nối các câu lại] 

Lời giải chi tiết:

1. We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because)

Đáp án: We turned to The Movie Channel because we wanted to watch Pinocchio.

Tạm dịch: Chúng tôi chuyển sang kênh phim bởi vì chúng tôi muốn xem Pinocchio

2. You can watch The Pig Race. You can watch Who's Faster, (or)

Đáp án: You can watch The Pig Race or you can watch Who's Faster. 

Tạm dịch: Bạn có thể xem The Pig Race hoặc bạn có thể xem Who's Faster.

3. I am interested in the history of television. I've read a lot of books about it. (so)

Đáp án: I am interested in the history of television, so I've read a lot of books about it.

Tạm dịch: Mình thích lịch sử của tivi, vì vậy mình đọc nhiều sách về nó.

4. I love films. I don't like watching them on television, (but)

Đáp án:  I love films but I don't like watching them on television. 

Tạm dịch: Mình yêu thích phim nhưng mình không thích xem chúng trên tivi.

5. The Haunted Theatre is frightening. Children love it. (Although)

Đáp án: Although The Haunted Theatre is frightening, children love it.

Tạm dịch: Mặc dù The Haunter Theatre đáng sợ, nhưng trẻ con thích chúng.

Bài 2

Task 2 Based on the information in the table, write two paragraphs about the TV programmes.

[ Dựa vào thông tin trong bảng, viết hai đoạn văn về các chương trình tivi] 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. I like Country Fairs: Pig Race programme on Around the World channel. It's on at 19:00 on Saturday. In this programme, I can watch an exciting competition of pig racing. I like it becuase it is very kute, funny, exciting and original.  

Tạm dịch: Tôi thích những hội chợ miền quê: cuộc đua lợn trên khắp thế giới. Nó diễn ra vào thứ bẩy lúc 19.00. Trong chương trình này phai có một cuộc tranh tài rữa những chú lợn chạy đua với nhau. Tôi thích nó bởi vì những chú lợn rất dễ thương và chương trình thật hài hước, thú vị và độc đáo.

2. I like the Junk Workshop programme on VTV3. It's on at 20.00 on Saturday. In this programme, people make different things from the things we usually throw away after using. I like this programme because I can see how creative people are. It's also very funny and original. I always feel surprising that some people are so skillful.

 Tạm dịch: Tôi thích chương trình Hội thảo Tháng 6 trên VTV3. Đó là vào lúc 20:00 ngày thứ Bảy. Trong chương trình này, mọi người tạo ra những thứ khác nhau từ những thứ mà chúng ta thường vứt bỏ sau khi sử dụng. Tôi thích chương trình này vì tôi có thể thấy mọi người sáng tạo như thế nào. Nó cũng rất vui nhộn và độc đáo. Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một số người thật khéo léo.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài