Writing - trang 15 Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

(Hoàn thành mỗi câu để nó có nghĩa giống như câu đã cho ở trên)

1. I don't have a bookshelf in my bedroom.

There                                          .

2. We have a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.

There                               . 

3. The notebook is on the book. 

The book                               .

4. The dog is in front of the microwave.

The microwave                                 .  

5. My favourite room in the house is the living room. 

I like                                     .

Lời giải chi tiết:

1. There isn't a bookshelf in my bedroom.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc There is/are ( Có bao nhiêu....)

Tạm dịch:Tôi không có giá sách trong phòng ngủ.

2. There is a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc There is/are ( Có bao nhiêu....)

Tạm dịch: Chúng tôi có một bồn rửa, một tủ lạnh, một cái bếp và một tủ chén trong bếp.

3. The book is under the notebook.

Giải thích: Vì câu gốc quyển vở ở trên quyển sách nên phải sử dụng giới từ under để đảm bảo đúng nghĩa 

Tạm dịch: Vở ghi thì trên quyển sách

4. The microwave is behind the dog. 

Giải thích: Vì câu gốc Con chó ở phía trước lò vi sóng nên phải sử dụng giới từ behind để đảm bảo đúng nghĩa 

Tạm dịch: Con chó ở phía trước lò vi sóng.

5. I like the living room best in the house.

Giải thích: Sử dụng động từ like để hiện thích điều gì đó

Tạm dịch: Căn phòng yêu thích của tôi là phòng khách.

Bài 2

Task 2 Draw your bedroom or your favourite room in the space. Then write an e-mail to a friend, describing the room. You can use the e-mails in the Reading part as examples

(Vẽ phòng ngủ của em hay căn phòng mà em yêu thích vào chỗ trống. Sau đó viết một thư điện tử cho một người bạn, mô tả căn phòng đó. Em có thể sử dụng những thư điện tử trong phần Reading như là ví dụ.)

Lời giải chi tiết:

From….

To:….

Subject:……

Hi Nga,

It is a long time since we last met. My family moved to a new house, so now I want to tell you about my new bedroom.
My bedroom is quite large, and it has much furniture such as a lamp, a wardrobe, a bookshelf and a big bed. I like football players, so I have some posters of famous players on the wall. The bookshelf is also my favorite thing in my room because it has many kinds of books I like. I love my bedroom very much because it makes me feel comfortable.
What about your room, Nga? Write to me soon.

Love

 

Tạm dịch:

Chào Nga

Đã được khoảng thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Gia đình tớ đã chuyển đến một ngôi nhà mới, vì vậy bây giờ tớ muốn nói với cậu về phòng ngủ mới của tớ.

Phòng ngủ của tớ khá rộng, và nó có nhiều đồ nội thất như đèn, tủ quần áo, giá sách và một chiếc giường lớn. Tớ thích các cầu thủ bóng đá, vì vậy tôi có một số áp phích của các cầu thủ nổi tiếng trên tường. Kệ sách cũng là thứ tớ thích nhất trong phòng vì nó có nhiều loại sách tôi thích. Tôi yêu phòng ngủ của tôi rất nhiều vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái.

Phòng của bạn thì sao? Hồi âm cho tôi sớm nhé.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí