Writing - trang 38 Unit 5 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

(Sử dụng các từ và cụm từ sau để viết các câu hoàn chỉnh)

Lời giải chi tiết:

1. The Truong Sa Islands/large/than/The Hoang Sa Islands/.

Đáp án: The Truong Sa Islands are larger than The Hoang Sa Islands.

Giải thích: có từ than nên sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn large 

Tạm dịch: Quần đảo Trường Sa lớn hơn quần đảo Hoàng Sa.

2. Ayers Rock/the/strange/rock/Australia/.

Đáp án: Ayers Rock is the strangest rock in Australia.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc câu so sánh nhất với tính từ ngắn strange 

Tạm dịch: Đá Ayers là tảng đá lạ nhất ở nước Úc.

3. Which/high/Fansipan/or/Mount Everest/?

Đáp án:  Which is higher, Fansipan or Mount Everest?

Giải thích: Sử dụng từ để hỏi Which và cấu trúc so sánh hơn, dùng để hỏi về sự lựa chọn 

Tạm dịch: Cái nào cao hơn, Fansipan hay Everest?

4. I think/Phong Nha - Ke Bang National Park /as/wonderful/Cat Tien National Park/.

Đáp án:  I think Phong Nha - Ke Bang National Park is as wonderful as Cat Tien National.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh bằng với tính từ wonderful S1 + be as adj as + S2

Tạm dịch: Tôi nghĩ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đẹp như vườn quốc gia Cát Tiên

5. Ha Long Bay/famous/than/Phu Quoc Island/.

Đáp án: Ha Long Bay is more famous than Phu Quoc Island 

Giải thích: Sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn với tính từ dài famous

Tạm dịch: Vịnh Hạ Long nổi tiếng hơn đảo Phú Quốc.

Bài 2

Task 2 Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

(Viết lại những câu sau, bắt đầu bằng từ được cho, để mà nghĩ không đổi)

Ví dụ:

Sông Mekong dài hơn sông Hồng.  = Sông Hồng ngắn hơn sông Mekong.

1. Shanghai World Finacial Center is higher than Keangnam Tower (Trung tâm tài chính Thượng Hải cao hơn tháp Keangnam.) 

2. In summer, Dang Nang is hot but Vinh is hotter   (Vào mùa hè, Đà Nẵng nóng nhưng Vinh nóng hơn.) 

3. It is wrong of us to throw rubbish   (Chúng ta thật sai khi vứt rác.)

4. It is necessary for us to be present at the class discussion on Saturday  (Chúng ta cần có mặt tại buổi thảo luận

lớp vào thứ 7.) 

5. Ha Noi is large, Bangkik is larger and Tokyo is the largest  (Hà Nội lớn, Băng Cốc lớn hơn và Tokyo lớn nhất.)

Lời giải chi tiết:

1. Keangnam Tower is lower than Shanghai World Financial Centre.

Giải thích: Vì hai chủ ngữ đổi chỗ nên ta phải sử dụng tính từ trái nghĩa để đảm bảo nghĩa của câu 

Tạm dich: Tháp Keangnam thấp hơn trung tâm tài chính Thượng Hải.

2. In summer, Vinh is hotter than Da Nang.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc câu so sánh hơn với tính từ ngắn hot: S + be + hotter + than

Tạm dịch: Vào mùa hè Vinh nóng hơn Đà Nẵng.

3. We mustn't throw rubbish.

Giải thích: Sử dụng động từ khuyết thiếu must ở dạng phủ định thể hiện một điều cấm

Tạm dịch: Chúng ta không được vứt rác.

4. We must be present at the class discussion on Saturday.

Giải thích: Ta sử dụng cụm It is necessary for sb to + V = S must + V nguyên thể 

Tạm dịch: Chúng ta phải có mặt ở buổi thảo luận lớp hôm thứ 7.

5. Tokyo is the largest of the three cities. 

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh nhất 

Tạm dịch: Tokyo lớn nhất trong 3 thành phố.

Bài 3

Task 3 Here is a list of some ideas from the article about Angel Falls.

(Sau đây là danh sách các ý tưởng từ bài báo về thác Angle)

1. Name of the natural wonder: Angel Falls

2. Location: in Venezuela

3. Means of transportation: by air

4. Special features of the place: 3,212 feet high; like a silver thread hanging from the clouds

5. Things visitors can do: see the spectacular scenery of the falls.

Tạm dịch:

1. Tên của kỳ quan thiên nhiên: Angle Falls

2. Vị trí: ở Venezuela

3. Phương tiện đi lại: đường hàng không

4. Các đặc điểm nổi bật của nơi này: cao 3,212 feet; giống như sợi chỉ bạc treo từ các đám mây

5. các việc du khách có thể làm: xem vẻ đẹp hùng vĩ của các dòng thác.

Now write a short paragraph to describe a natural place of interest in your village/town/city.

(Bây giờ viết một đoạn văn ngắn để miêu tả một nơi tự nhiên yêu thích trong làng/ thị trấn/ thành phố của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Đáp án gợi ý:

Ha Long Bay - a World Natural Heritage, is located in the Northeastern of Quang Ninh province. It has an area around 1,500km2, including nearly 2000 islets, most of which are limestones. Halong Bay sea remains a bright green color, flows quietly. Halong is beautiful during four seasons, and with each season, it has its own beauty. When visitors come to Ha Long, they can go sightseeing by boat.

Tạm dịch:

Vịnh Hạ Long - một di sản thiên nhiên thế giới, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh. Nó có diện tích khoảng 1.500km2, bao gồm gần 2000 đảo nhỏ, hầu hết là đá vôi. Biển Vịnh Hạ Long vẫn còn một màu xanh tươi, chảy lặng lẽ. Hạ Long đẹp trong bốn mùa, và với mỗi mùa, nó có vẻ đẹp riêng. Khi du khách đến Hạ Long, họ có thể đi tham quan bằng thuyền.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.