SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10. Our Houses in the Future - Ngôi nhà của chúng ..

Writing - trang 31 Unit 10 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future. 

[Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết về kế hoạch của họ trong tương lai.]

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

1. Tom's brother might go to Australia for his holiday.

Tạm dịch:

Anh của Tom có thể đi Úc nghỉ mát.

2. He might not go to university.

Tạm dịch:

 Anh ấy có thể không học đại học.

3. He will work on his father's farm. 

Tạm dịch:

 Anh ấy sẽ làm việc ở trang trại

4. Linda's sister won't have time for a holiday.

Tạm dịch:

Chị của Linda sẽ không có thời gian để nghỉ mát

5. She will go to university. 

Tạm dịch: Cô ấy sẽ học đại học

6. She might look after her sister.

Tạm dịch:

 Cô ấy có lẽ chăm sóc em gái. 

Bài 2

Task 2 Complete the table and write about yourself.

[ Hoàn thành bảng và viết về  chính bạn]

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

- Holiday: I might go to Nha Trang with my family this summer.

(Ngày lễ: Tôi có thể sẽ đi Nha Trang cùng gia đình vào mùa hè này)

- Univeristy: I might go to Hanoi National University.

(Đại học: Tôi có lẽ sẽ học trường Đại học quốc gia Hà Nội)

- Work: I migh look for a more interesting job. 

(Công việc: Tôi có lẽ sẽ tìm kiếm 1 công việc thú vị nào đó)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài