Phonetics - trang 16 Unit 9 SBT Tiếng anh 6 mới


Which words have the sound/əʊ/? Which words have the sound/aɪ/?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Which words have the sound/əʊ/? Which words have the sound/aɪ/? 

[ Từ nào có âm /əʊ/? Từ nào có âm /aɪ/?]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Bài 2

Task 2 Read aloud these two short poems.

[ Đọc to hai bài thơ ngắn này]

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Cô Bạch Tuyết thích những cánh diều đang bay. 
Cao! Cao!
Những cánh diều trên bầu trời.
Cô cười.

2. Vào tháng 11 trời lạnh. 
Không có hoa.
Tôi không muốn ở nhà một mình.

Bài 3

Task 3. Make sentences or make a short poem with the words in 1.

[ Viết các câu hoặc sáng tác một bài thơ ngắn với các từ ở bài 1]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

It's time for my wife 
to drive to buy wine
when the light is bright
and she smiles like flying kites.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí