Writing - trang 46 Unit 12 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true. 

[ Nhìn vào những ý tưởng này về năm 2030. Viết những câu bạn nghĩ là đúng]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Vào năm 2030,

Robot sẽ có thể làm tất cả việc nhà thay cho chúng ta.

2. We will/won't be able to do all of our shopping online.  

Tạm dịch:Chúng ta sẽ có thể/ không thể mua sắm trực tuyến hoàn toàn.

3. Robots will/won't be able to teach children instead of human teachers.

Tạm dịch:Robot sẽ có thể/ không thể dạy trẻ con học thay cho giáo viên con người.

4.Cars will/won't be able to run without human drivers.

Tạm dịch:Ô tô sẽ không/ có thể chạy mà không có người lái.

5.Planes will/won't be able to fly without human pilots.

Tạm dịch:Máy sẽ không/ có thể bay mà không có phi công con người.

6. Robots will/won't be able to talk with other machines in our house.

Tạm dịch:Robot sẽ không/ có thể nói chuyện với các máy móc khác trong nhà.


Bài 2

Task 2 Tick (✓) what you predict robots will be able to do by 2030.

[ Đánh dấu cái mà bạn dự đoán robot sẽ có khả năng làm đến năm 2030.]

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

- chơi tennis
- chăm sóc trẻ em và người già
- cho em bé hoặc thú cưng ăn
- trò chuyện với các máy móc khác trong nhà
- bảo vệ nhà bạn
- phát hiện và chữa lành những vấn đề trên cơ thể
- hiểu điều chúng ta suy nghĩ

Bài 3

Task 3 Write a paragraph about things you prdict robots will or won't be able to do by 2030.

[ Viết một đoạn văn về những dự đoán công việc robot sẽ có thể làm đến năm 2030]

Lời giải chi tiết:

By 2030, robots will become more intelligent and can do a variety of things. The will be able to do all the housework instead of human beings. They will also be able to play simple sports and games, protect our belongings and people from being hurt, treat deseases and take care of people. However, they are just robots they won't be able to think and understand what people think. 

Tạm dịch:

Đến năm 2030, robot sẽ trở nên thông minh hơn và có thể làm nhiều việc khác nhau. Sẽ có thể làm tất cả các công việc nhà thay vì con người. Họ cũng sẽ có thể chơi các môn thể thao và trò chơi đơn giản, bảo vệ đồ đạc và con người của chúng ta khỏi bị tổn thương, đối xử với những người tuyệt vọng và chăm sóc mọi người. Tuy nhiên, chúng chỉ là những robot mà chúng sẽ không thể nghĩ và hiểu mọi người nghĩ gì.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.