Speaking - trang 6 Unit 7 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Tổng hợp bài tập Speaking unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1  Work with your friend. Form complete questions from the prompts. Practise asking and answering them. 

[Làm việc với bạn của em. Hình thành những câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý. Thực hành hỏi và trả lời chúng.]

1. how/you/go/school/every day?

2. how much/this plasma TV/cost? 

3. what time/the competition/begin?                                                           

4. which/you/prefer/the TV/the radio?

5. who/make/the famous cartoon Tom and Jerry

Lời giải chi tiết:

1. How do you go to school every day?

(Mỗi ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì?)

Giải thích: Diễn tả hành động lặp đi lặp lại ==> hiện tại đơn 

2. How much does this plasma TV cost?

(Truyền hình plasma này bao nhiêu tiền?)

Giải thích: Diễn tả 1 sự thật ==> hiện tại đơn 

3. What time does the competition begin?

(Cuộc thi bắt đầu lúc mấy giờ?)

Giải thích: Diễn tả 1 lịch trình ==> hiện tại đơn 

4. Which do you prefer, the TV or the radio?

(Bạn thích cái nào hơn, tivi hay radio?)

Giải thích: Diễn tả 1 sở thích  ==> hiện tại đơn 

5. Who made the famous cartoon Tom and Jerry? 

(Ai tạo nên phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry?)

Giải thích: diễn tả hành động đã xảy ra ==> quá khứ đơn 

Bài 2

Task 2 Complete the conversation with the words/phrases in the table. There are two more words than needed.

[ Hoàn thành đoạn đối thoại với các từ/ cụm từ trong bảng. Có nhiều hơn hai từ được cần.]

Practise speaking the conversation. 

[ Thực hành nói đoạn đối thoại]

Lời giải chi tiết:

1. VTV3 

2. game show 

3. What time

4. until 

5. favourite  

6. isn't it

Tạm dịch:

Phong: Chuyển sang kênh VTV3 đi Minh. Harry Potter sắp chiếu rồi.

Minh: Nhưng em đang xem Trẻ em là đúng. 

Phong: Đó là trò chơi truyền hình về Sao Mộc à?

Minh: Không, nó nói về Amazon. Nó mới chiếu được phân nửa à.

Phong: Anh không thể bỏ lỡ phần đầu của bộ phim. Mấy giờ chương trình của em hết?

Minh: Nó hết lúc 8:30.

Phong: Anh sẽ lỡ phần đầu của bộ phim mất. Tại sao em không đi và xem với bố?

Minh: Bố đang xem đội bóng yêu thích của bố Manchester United chơi bóng. Ông chưa bao giờ bỏ lỡ nó.

Phong: Này...Vậy anh sẽ đợi đến 8:30. Hôm nay là ngày của em, đúng không?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí