Vocabulary and Grammar - trang 33 Unit 5 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Write the letter o,e, i, o, or u to complete these words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Từ vựng

Task 1 Write the letter o,e, i, o, or u to complete these words.

(Viết các ký tự o, e, i, o, hay u để hoàn thành các từ sau đây.)

Lời giải chi tiết:

1. amazing: ngạc nhiên

2. spring: mùa xuân

3. natural: thuộc về thiên nhiên

4. lake:ao/ hồ

5. famous: nổi tiếng

6. thrilling: ngoạn mục

7. island: hòn đảo

8. freshwater: nước sạch

Ngữ pháp

Task 2. Find one odd word A, B, C, or D.

(Tìm từ khác A, B, C hoặc D.)

Lời giải chi tiết:

(Tìm một từ khác lạ A, B, C hay D)

1. A. island (hòn đảo)    

B. mountain (núi)      

C. bay (vịnh)                         

D. building (tòa nhà)

Đáp án: D

Giải thích: 3 đáp án còn lại đều thuộc về thiên nhiên

2. A. long (dài)               

B. deep (sâu)              

C. wonderful (tuyệt vời)         

D. high (cao)

Đáp án: C

Giải thích: 3 đáp án còn lại đều chỉ kích thước

3. A. rock (đá)                

B. waterfall (thác nước)     

C. river (sông)                 

D. lake (ao/ hồ)

Đáp án: A

Giải thích: 3 đáp án còn lại đều liên quan tới nước

4. A. watch (ngắm)        

B. see (thấy)                

C. enjoy (thưởng thức)         

D. look (nhìn)

Đáp án: C

Giải thích: 3 đáp án còn lại đều chỉ hoạt động nhìn

 5. A. biggest (to nhất)    

B. quieter (yên tĩnh hơn)   

C. best (tốt nhất)             

D. smallest (nhỏ nhất)

Đáp án: B

Giải thích: 3 đáp án còn lại đều là so sánh nhất.

Bài 3

Task 3 Fill the crossword with words describing natural wonders.

(Điền vào ô chữ với các từ mô tả các kỳ quan thiên nhiên.)

Lời giải chi tiết:

DOWN (Hàng dọc)

1. wonderful 5. a rock 6. mount 8. Islands 9. bay

ACROSS (hàng ngang)

2. desert 3. marvelous 4. shallow >7. coast 9. beach

Bài 4

Task 4 Fill the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets.

(Điền vào chỗ trống với các dạng thích hợp của tính từ trong ngoặc.)

1. Bangladesh is the (wet)                 of the three countries: Viet Nam, England and Bangladesh.

2. The Sahara is the world's (hot)                desert.

3. Loch Lomond in Scotland is the (large)             freshwater lake in Great Britain.

4. Lake Erie is (small)            than Lake Huron.

5. Mount Everest is 8,848 metres (high)             . 

6. The Amazon River is (long)               than the Mekong River.

7. Fansipan is the (high)               mountain in Viet Nam.

8. Travelling by bus is (cheap)                than by taxi.

Lời giải chi tiết:

1. Bangladesh is the wettest of the three countries: Viet Nam, England and Bangladesh.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn S + be the adj (est) + danh từ 

Tạm dịch: Bangladesh ẩm ướt nhất trong 3 nước Vệt Nam, Anh và Bangladesh.

2. The Sahara is the world's hottest desert.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn

Tạm dịch: Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới.

3. Loch Lomond in Scotland is the largest freshwater lake in Great Britain.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn

Tạm dịch: Loch Lomond ở Scotland là hồ nước sạch lớn nhất ở nướ Anh.

4. Lake Erie is smaller than Lake Huron.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

Tạm dịch: Hồ Erie nhỏ hơn hồ Huron.

5. Mount Everest is 8,848 metres high.

Giải thích: Khi miêu tả chiều cao một vật sử dụng công thức S + be +..... high

Tạm dịch: Núi Everest cao 8,848 mét.

6. The Amazon River is longer than the Mekong River.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S + be + adj-er + than

Tạm dịch: Sông Amazon dài hơn sông Mê-kông.

7. Fansipan is the highest mountain in Viet Nam.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: S + be + the + adj-est 

Tạm dịch: Fansipan là núi cao nhất ở Vệt Nam.

8. Travelling by bus is cheaper than by taxi.

Giải thích: ở đây sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S + be + adj-er + than

Tạm dịch: Đi bằng xe buýt rẻ hơn đi bằng taxi.

Bài 5

Task 5. Compare these places using the comparative and superlative forms of the following adjectives:

large, crowded, cool, and dangerous

(So sánh các địa đểm sau sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau: rộng lớn, đông đúc, múc mẻ, và nguy hiểm)

Lời giải chi tiết:

1.

a. Russia is larger than the USA       

b. The USA is larger than Australia

c. Russia is the largest of the three countries

Tạm dịch:

a. Nước Nga lớn hơn nước Mỹ.

b. Nước Mỹ lớn hơn nước Úc.

c. Nước Nga lớn nhất trong 3 nước.

Giải thích: Dựa vào hình ảnh và số liệu có trong ảnh 

 

2.

a. Mexico City is more crowded than Tokyo.      

b. Tokyo is more crowded than Ho Chi Minh City.

c. Mexico is the most crowded of the three cities.

Tạm dịch:

a. Thành phố Mexico đông đúc hơn thành phố Tokyo.

b. Tokyo đông đúc hơn thành phố Hồ Chí Minh.

c. Thành phố Mexico đống đúc nhất trong 3 thành phố.

Giải thích: Dựa vào hình ảnh và số liệu có trong ảnh 

 

3. a. Sapa is cooler than Da Lat.                  

b. Da Lat is cooler than Ba Na.          

c. Sapa is the coolest of the three places.

Tạm dịch:

a. Sa Pa mát mẻ hơn Đà Lạt.

b. Đà Lạt mát mẻ hơn Bà Nà.

c. Sa Pa mát mẻ nhất trong 3 nơi này.

Giải thích: Dựa vào hình ảnh và số liệu có trong ảnh 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí