Writing - trang 20 Unit 3 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Phuc is writing his entry to "Your best friend" competition. Read his entry. Then decide if the statements are True (T) or False (F).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Phuc is writing his entry to "Your best friend" competition. Read his entry. Then decide if the

statements are True (T) or False (F). 

(Phúc đang viết bản nháp cho cuộc thi “ Người bạn tốt nhất của em” . Đọc bản viết này. Sau đó quyết định xem

những câu đó là Đúng (T) hay Sai (F))

Lời giải chi tiết:

1. Phuc and Mai are studying in the same school. (Phúc và Mai học cùng trường.)

Đáp án: True

Dẫn chứng: We go to the same school and we've been together for three years

2. Mai has long black hair and big eyes. (Mai có mái tóc đen dài và đôi mắt to)

Đáp án: False

Dẫn chứng: She has short black hair and big brown eyes


3. She is clever, hard-working, and funny. (Cô ấy thông minh, chăm học, và vui tính.)

Đáp án: True

Dẫn chứng: She is clever and hard-working, but she is also very funny


4. She likes writing short stories. (Cô ấy thích viết truyện ngắn.)

Đáp án: False

Dẫn chứng: She loves reading and writing short poems


5. Phuc and Mai are making a minibook on geography now. (Bây giờ Phúc và Mai đang thực hiện quyển sách về

địa lý)

Đáp án: False

Dẫn chứng: At the moment we're making a Space minibook


6. They search for information in library books. (Họ tìm thông tin trong các quyển sách ở thư viện.)

Đáp án: False

Dẫn chứng: We're doing a lot of searching on the Internet


7. They are going to the museum to take photos for their project. (Họ định để viện bảo tàng để chụp ảnh cho dự

án của họ.)

Đáp án: True

Dẫn chứng: This Saturday we're going to the National Museum to take some photos for our project


8. After that they will go to the cinema together. (Sau đó họ sẽ đi xem phim cùng nhau.)

Đáp án: False

Dẫn chứng: Then we're watching a new film on the Disney channel together.

Tạm dịch: 

(a) Bài viết này nói về người bạn tốt nhất của tôi, Mai. Chúng tôi học cùng trường và ở bên nhau suốt 3 năm. (b) Mai rất xinh. Bạn ấy có mái tóc đen dài và đôi mắt to màu nâu. Bạn ấy rất thông minh và chăm học nhưng bạn ấy cũng hài hước nữa. Bạn ấy kể chuyện cười và tất cả chúng tôi đều cười. Bạn ấy thích đọc và viết những bài thơ ngắn. (c) Tôi thích bên cạnh bạn ấy. Chúng tôi thường cùng nhau làm bài tập về nhà và bạn ấy giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng thích bạn ấy vì bạn ấy biết nhiều về thiên văn và chúng tôi có thể tán gẫu hàng giờ đồng hồ. Hiện tại chúng tôi đang viết một quyển sách nhỏ về không gian. Chúng tôi tìm kiếm nhiều trên Internet. (d) Thứ bảy tuần này chúng tôi sẽ đến viện bảo tàng quốc gia để chụp ảnh cho dự án của chúng tôi. Sau đó chúng tôi xem phim trên kênh Disney cùng nhau. Chắc chắn sẽ rất vui!

Bài 2

Task 2 Put the parts (a, b, c, d) of the writing under the appropriate heading (Beginning, Middle, End) of the writing

(Đặt các phần (a,b,c,d) của bài viết dưới tiêu đề thích hợp ( Mở bài, Thân bài, Kết bài) của bài văn.)

Beginning........................               Middle.........................        End...................................

Lời giải chi tiết:

Beginnings:                     

Middle: b, c                      

End:d

Bài 3

Task 3 Now write your own entry for the competition. Use the ideas above.

(Bây giờ hãy viết bài dự thi của chính bản thân em cho cuộc thi. Sử dụng những ý ở trên.)

This writing is about ....

Lời giải chi tiết:

This writing is about my best friend, Nga. We go to the same primary school and we’ve been together for 5 years. Nga is the most beautiful girl I’ve ever met. She has long brown hair and big eyes. She is quite tall and thin. She is funny and outgoing. She always makes everyone laugh with her stories. I like going out with her. She is kind and sweet. We often do homework together and help each other in daily life. She loves fiction and horror movies and so do I, so we can share the same points of view and chat about them for hours. This Saturday we are going to see the movie The Conjuring at CGV Aeon and play bowling for a day. And I am really excited about it!

Tạm dịch:

Bài viết này là về người bạn thân nhất của tôi, Nga. Chúng tôi học cùng trường tiểu học và chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm. Nga là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có mái tóc nâu dài và đôi mắt to. Cô ấy khá cao và gầy. Cô ấy vui tính và hướng ngoại. Cô luôn làm mọi người cười với những câu chuyện của mình. Tôi thích đi chơi với cô ấy. Cô ấy tốt bụng và dễ thương. Chúng tôi thường làm bài tập về nhà cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Cô ấy thích phim viễn tưởng và kinh dị và tôi cũng vậy, vì vậy chúng tôi có thể chia sẻ cùng quan điểm và trò chuyện về nó trong nhiều giờ. Thứ bảy này, chúng tôi sẽ xem bộ phim The Conjuring tại CGV Aeon và chơi bowling trong một ngày. Và tôi thực sự háo hứng về bộ phim!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí