Writing - trang 31 Unit 4 SBT tiếng Anh lớp 6 mới


Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the

sentences and do not change the form of the words.

(Viết các câu sử dụng từ trong ngoặc. Không thay đổi nghĩa của câu và không thay đổi dạng của từ )

Example: 

Nick likes to do computer studies. (FAVOURITE) ( Nick thích các nghiên cứu về máy tính)

=> Computer studies is Nick's favourite subject. ( Nghiên cứu máy tính là môn học yêu thích của Nick.)

Lời giải chi tiết:

1. Quang is lazier than Ha. (HARD-WORKING) (Quang lười biếng hơn Hà.)

Đáp án: Ha is more hard-working than Quang. 

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Hà chăm chỉ hơn Quang.

 

2. A city is noisier than a village. (PEACEFUL) (Thành phố náo nhiệt hơn làng mạc)

Đáp án: A village is more peaceful than a city.

Giải thích:  Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Làng mạc yên bình hơn thành phố

 

3. There's a post office on one side of my house and a café on the other. (BETWEEN) ( Có một bưu điện ở một bên

nhà của tôi và một quán cà phê ở bên kia nhà)

Đáp án: My house is between a post office and a cafe.

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu gốc ta sử dụng đại từ Between và cấu trúc S + be between + N1 and N2

Tạm dịch: Nhà của tôi ở giữa một bưu điện và một quán cà phê.

 

4. Please tell me something about your neighbourhood. (CAN) (Vui lòng hãy nói cho tôi nghe về khu xóm của bạn.)

Đáp án: Can you tell me something about your neighbourhood, please?

Giải thích: Sử dụng cấu trúc Can you + V nguyên thể ? để thể hiện yêu cầu

Tạm dịch: Bạn có thể nó cho mình nghe về khu xóm của bạn được không?

 

5. Oranges are cheaper than apples. (EXPENSIVE) (Cam rẻ hơn táo.)

Đáp án: Apples are more expensive than oranges.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Táo đắt hơn cam.

Bài 2

Task 2 Write a paragraph about your neighbourhood (about 100 words), using the cues below:

- Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

- What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

- What do the streets/the houses/the shops, etc. in your neighbourhood look like?

- Do you like living in your neighbourhood? Why/Why not?

(Viết một đoạn văn về khu xóm của em ( khoảng 100 từ), sử dụng những gợi ý bên dưới)

- Khu xóm của bạn ở đâu? ( trong thành phố, gần thành phố, ở nông thôn, ở trên núi)

- Bạn có thể thấy gì ở khu xóm của bạn? ( những còn đường, nhà cửa, cây cối, đồi, trung tâ mua sẵm, trướng học, rạp chiếu phim,...)

- Những con đường, nhà cửa, cửa hàng ở khu xóm của bạn trông như thế nào?

- Bạn có thích khu xóm của bạn không? Tại sao/ Tại sao không?

Lời giải chi tiết:

Đáp án gợi ý: 

My neighborhood is in the city. It is surrounded by many green spaces such as trees and parks. In the afternoon, people usually go to these places and do outdoor activities. Because my neighborhood is in the city, so there are a lot of towers and modern buildings. Besides that, there are many schools for education. People who live in my neighborhood are friendly and hospitable. They are always willing to help people whenever they have difficulties. I love my neighborhood very much because it makes me feel comfortable and cosy when I live here.

Tạm dịch:

Khu phố của tôi ở trong thành phố. Nó được bao quanh bởi nhiều không gian xanh như cây cối và công viên. Vào buổi chiều, mọi người thường đến những nơi này và thực hiện các hoạt động ngoài trời. Vì khu phố của tôi ở trong thành phố, nên có rất nhiều tòa tháp và các tòa nhà hiện đại. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường học cho giáo dục. Mọi người sống trong khu phố của tôi rất thân thiện và mến khách. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Tôi yêu khu phố của tôi rất nhiều vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái và ấm cúng khi tôi sống ở đây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí