Phonetics - trang 26 Unit 10 SBT Tiếng anh 6 mới


Tổng hợp bài tập Phonetics unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Complete the words with letters 'dr' and 'tr'. Put the words in the correct column then read
them aloud.

[ Hoàn thành các từ với các ký tự "dr" và "tr". Đặt các từ vào đúng cột sau đó đọc to lên]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

- dr:   

1. dream          

2. drink            

3. drive         

4. draw              

5. dress            

6. drip              

7. drain

- tr:  

8. travel            

9. tractor          

10. train      

11. trumpet      

12. trip              

13. trousers      

14. tree

Bài 2

Task 2 Read the dialogues and pay attention to the words with the sounds /dr/and /tr/

[ Đọc các mẫu đối thoại và chú ý đến các từ với các âm /dr/ và /tr/] 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đang làm gì đó?
Tom: Mình đang vẽ ngôi nhà mơ ước.
Linda: Mình đang uống trà.
Jane: Mình đang nhìn nước rỉ trên mái nhà.

2. Phong: Bạn muốn làm gì?
Tom: Mình muốn đi trên tàu hỏa.
Linda: Mình muốn lái một chiếc máy kéo và mặc áo phông.
Jane: Mình muốn thổi kèn và leo cây với Muppet.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí