Giải mục I trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Sử dụng máy tính cầm tay để viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập vận dụng

Sử dụng máy tính cầm tay để viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:

a)\(\frac{1}{9};\)                       b)\(\frac{{ - 11}}{{45}}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng máy tính cầm tay để chia tử cho mẫu và viết kết quả.

Lời giải chi tiết:

a)\(\frac{1}{9} = 0,\left( 1 \right)\)                       b)\(\frac{{ - 11}}{{45}} =  - 0,2\left( 4 \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm